Folklora Doğru

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklora Doğru
Basım Tarihi : Kasım 1969
Cilt :
Yıl : 1
Sayı : 2
Fiyat : 2 TL
Derginin Sloganı : Robert Kolej Türk Folklor Klübü
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Buradan İndirebilirsiniz:   

Derginin Künyesi:

Yayınlayan: Robert Kolej Türk Folklor Klübü

Sahibi: A. Hamdi Ataoğlu

Yazı İşleri Müdürü: M. Sinan Dinç

Teknik İşler Müdürü: Selçuk Tanyeri

Yönetim Komitesi: Semih Bilgin, Canan Özmeral, Sait Elşerif, Apostol Aleksoğlu, Girol Karacaoğlu

İdare Yeri: Robert Kolej, P.K. 8 Bebek-İstanbul

Dizgi, Basıldığı Yer: Menteş Matbaası Ankara Caddesi No:48/B İstanbul

Kapak Düzeni: Tamer Akkaş

Fiyatı:2 TL
Yıllık Abonesi: 15 TL


Başlık Yazar Sayfa
Atatürk ve Halk KültürüDinç,M. Sinan5
Halkbilgisi Üzerine Görüşler 1Alangu,Tahir7
BaşlıkÖzmeral,Ceran11
Türk Halk Müziği Çalgı AletleriÖnaldı,M. Şenel13
Dünya Folklorunda Yeryüzüİnanç,Talât15
Folklor Araştırması MeselesiAtaman,Sadi Yaver18
Erzurum'da Düğün AdetleriCömert,Servisimin21
BozlaklarTüfekçi,Nida24
Bölgeler ve Tipler HakkındaTecer,Ahmet Kutsi29
Bizden SizeAnonim29
Arşiv
Dergiler
Gazeteler
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraflar
Videolar
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz