www.halkbilimi.com - Folklora Doğru - folklora-dogr...

Folklora Doğru

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklora Doğru
Basım Tarihi : Kasım 1969
Cilt :
Yıl : 1
Sayı : 2
Fiyat : 2 TL
Derginin Sloganı : Robert Kolej Türk Folklor Klübü
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Derginin Künyesi:

Yayınlayan: Robert Kolej Türk Folklor Klübü

Sahibi: A. Hamdi Ataoğlu

Yazı İşleri Müdürü: M. Sinan Dinç

Teknik İşler Müdürü: Selçuk Tanyeri

Yönetim Komitesi: Semih Bilgin, Canan Özmeral, Sait Elşerif, Apostol Aleksoğlu, Girol Karacaoğlu

İdare Yeri: Robert Kolej, P.K. 8 Bebek-İstanbul

Dizgi, Basıldığı Yer: Menteş Matbaası Ankara Caddesi No:48/B İstanbul

Kapak Düzeni: Tamer Akkaş

Fiyatı:2 TL
Yıllık Abonesi: 15 TL

Buradan İndirebilirsiniz:   

Başlık Yazar Sayfa
Atatürk ve Halk Kültürü Dinç,M. Sinan 5
Halkbilgisi Üzerine Görüşler 1 Alangu,Tahir 7
Başlık Özmeral,Ceran 11
Türk Halk Müziği Çalgı Aletleri Önaldı,M. Şenel 13
Dünya Folklorunda Yeryüzü İnanç,Talât 15
Folklor Araştırması Meselesi Ataman,Sadi Yaver 18
Erzurum'da Düğün Adetleri Cömert,Servisimin 21
Bozlaklar Tüfekçi,Nida 24
Bölgeler ve Tipler Hakkında Tecer,Ahmet Kutsi 29
Bizden Size Anonim 29


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz