Yalgın (Yalman),Ali Rıza -> Eserleri

Dergiler:
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Uludağ'da Halk Çalgıları ve Zurna"; Folklor Postası [*]; Birinci Teşrin/ 1944; Cilt: 1; Sayı: 1; Sayfa: 10
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Uludağda: Türkmen Obaları ve Kadın Giyimleri"; Folklor Postası [*]; Haziran/ 1946; Cilt: 2; Sayı: 17; Sayfa: 3
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Gaziantep Halk Şairleri - 1"; ; Sayı: ; Sayfa: 130
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Gaziantep Halk Şairleri - 3"; ; Sayı: ; Sayfa: 205
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Gazi Antepte Ad Verme Âdetleri"; ; Sayı: ; Sayfa: 87
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Yürüklerde ve Şehirlerde Keçecilik"; ; Sayı: ; Sayfa: 104
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Yılkıda Tor Tayların ve Atların Tutulması"; ; Sayı: ; Sayfa: 129
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Cenupta İğdiş Ameliyatı"; ; Sayı: ; Sayfa: 150
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Mazmalar ve Mutaflar"; ; Sayı: ; Sayfa: 169
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Tütün Lüleleri"; ; Sayı: ; Sayfa: 194
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Bursada Türk Damgaları I."; ; Sayı: ; Sayfa: 237
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Bursada Türk Damgaları II."; ; Sayı: ; Sayfa: 248
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Bursada Türk Damgaları III."; ; Sayı: ; Sayfa: 10
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Hayvancılık: Davarda Sayakutluğu "Bayramı" Kırkım ve Dişle İğdişcilik"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Eylül/ 1949; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 2; Sayfa: 23
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Tetkikler: Kozandağları ve Son Kozanoğlu"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ekim/ 1949; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 3; Sayfa: 40
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Türklerde Halk ve Tabiat: Su, Ağaç, Dağ ve Taş"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ağustos/ 1949; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 4; Sayfa: 58
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Araştırmalar: Bursa Müzesinde Enteresan Bir Mezar Taşı"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ocak/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 6; Sayfa: 92
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Derlemeler: Halk Arasında Çocuk, Delikanlı ve İhtiyar"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Şubat/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 7; Sayfa: 104
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Maddi Konular: Uludağ Türkmen Etnografyası - 1"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Mart/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 8; Sayfa: 120
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Maddi Konular: Uludağ Türkmen Etnografyası - 2) Hayvancılık, 3) Beslenmeler"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Nisan/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 9; Sayfa: 136
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Maddi Konular: Uludağ Türkmen Etnografyası - 4) Yerleşmeleri 5) Isı-Işık"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Mayıs/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 10; Sayfa: 151
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Maddi Konular: Uludağ Türkmen Etnografyası - 6) Halk Çalışmaları"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Haziran/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 11; Sayfa: 168
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Maddi Konular: Uludağ Türkmen Etnografyası - 7) San'at ve Zeneat"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Temmuz/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 12; Sayfa: 185
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Maddi Konular: Uludağ Türkmen Etnografyası - 8) Kadınlarda Giyim"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ağustos/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 13; Sayfa: 200
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Maddi Konular: Uludağ Türkmen Etnografyası - 9) Ev Eşyaları"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Eylül/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 14; Sayfa: 214
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Maddî Konular: Uludağ Türkmen Etnografyası - 10 Çocuk Yaşayışı"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ekim/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 15; Sayfa: 232
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Hayvancılık"; Türk Etnoğrafya Dergisi [*]; 1958; Sayı: 3; Sayfa: 87
 • Yalgın (Yalman),Ali Rıza. "Karacaoğlan Hakkında Notlar"; Ülkü Halkevleri ve Halkodaları Dergisi; Kasım/ 1940; Cilt: 16; Sayı: 93; Sayfa: 268

 • Arama

  Bizi Destekleyenler

  .