Koşma

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Salcı,Vahit Lütfi ; "Koşma"; Folklor Postası [*]; Haziran / 1945; Cilt: 1; Sayı: 9; Sayfa: 6


Güzeler, "nasılsın" diye sordular.
Perişanım, dedim. inanmadılar.
Her birisi yâreme el vurdular. (1)
Yandı canım, dedim inanmadılar.

Niçin sevmezsiniz beni ne için?
Aşkınız kalbimde olmuştur perçin,
İnanın asırlarca sizin için
Akdı kanım, dedim inanmadılar.

İçinizden biri olsaydi yârim,
Gençleşirdi elbet ihtiyar halım,
Sizin için gitti namusu ârim,
Gitti şanım dedim, inanmadılar.

Dediler: Ey (Vahit) dinle hoş musun?
Musevi mi yoksa Hristos musun?
Zerdüşt müsün yahut Konfüçyüs müsün?
Müslümanım dedim inanmadılar.


(1) Ben, halk edebiyatında mısra'ların 6 + 5 = 11'li olması şartına kanı değilim. Bu tezi "saz şairleri gibi..." adlı kltabımının ön sözünde örneklerle uzun uzadıya anlatmıştım.Arama

Bizi Destekleyenler

.