Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı: Folklor Postası [*]
Basım Tarihi: Haziran 1945
Cilt: 1
Sayı: 9
Fiyat: 25 Kuruş
Derginin Sloganı: Aylık Folklor Dergisi
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok

Derginin Künyesi:

Sahibi ve Başyazarı: Kemal Akça
Neşriyat Müdürü: Dr. Ferit Uğur
Yazı İşleri ve Teknik Sekreteri: İhsan Hınçer
Adres: Tevkifane arkası Karacehennem Sok. No:19   Sultanahmet-İstanbul

Abone: Yıllığı:300 kuruş, 6 aylık:150 kuruş. Yurt dışı için de yıllığı 400, altı aylığı 200 kuruştur.


Başlık Yazar Sayfa
Celâleddin Ezinenin Bir Yazısı Üzerine: Amerika Cazı - Türk ve Halk Musikisi Hakkında Bir TartışmaAkça,Kemal3
GeçtiAşık Hınceri4
Halk Musikisi: Konyalı Halk MusikcileriGazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp5
KoşmaSalcı,Vahit Lütfi6
Halk Şairlerinden Notlar: Kasımpaşaya Ait Bir TürküBayrı,Mehmet Halit7
TürküGelibolulu Aşık Demir8
Tetkikler: Kars İlinde Yerli Halk Takvimi Deyimleri ÜzerineKırzıoğlu,M. Fahrettin9
Rahmetli Ressam Hüsnü Yusuf Beyin Anadoluda Folklor Tetkikleri Hakkında ve İshaklı Kasabası Türk EfsanesiÜnver,A. Süheyl10
Sınır Boylarında Edebiyat Bolluğu: Fuzulînin Bir GazeliSalcı,Vahit Lütfi12
Notlar: Folklor Bakımından Önemli Bir MecmuaErgun,Sadettin Nüzhet13
Bibliyoğrafya: Bektaşi Edebiyatı Antolojisi - Bektaşi Şairleri ve NefesleriAnonim14
Derlemeler: Konya Bilmeceleri - 2Önder,Mehmet15
Bir Dava: Toprak KanunuŞener,İhsan16
Bir Anadolu Geleneği: ÇamlıkÖzcan,Ahmet17
Dağların Delisi - 8Akça,Kemal18
Seçme Halk ŞiirleriDamgacı,Hayrünnisa19





Arama

Bizi Destekleyenler

.