Köyde Akşam

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Solmaz,M. ; "Köyde Akşam" ; Dumlu Aylık Fikir, Sanat Dergisi ; Mart / 1937 ; Yıl : 1 ; Sayı : 1 ; Sayfa : 1

Güneş çekilirken karşı dağlara,
Her tarafa yine sessizlik iner.
Koyuca bir gölge düşer kırlara;
Çobanın o hazin kavalı diner.

Çifçiler dönüyordu şimdi tarladan,
Tutuşmuşlar kızlar hepsi el ele:
Kesiliyor artık sesler her yandan
Asılmış oraklar bükülmez bele!

Bir çıngırak çalar davar toplanır,
Dökülür kırlara yorgun bir feryat.
Sürü yürür yollar bütün tozlanır
Karanlık inince soluyur lıayat.

Hani şimdi çoşkun akan dereler,
Her şey güneşle bir doğup batlyor?
Hani neşe ile dolan o yerler,
Bütün köy sessizce ölgün yatıyor.

Arşiv
Dergiler
Gazeteler
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraflar
Videolar
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz