www.halkbilimi.com - Dumlu Aylık Fikir, Sanat Dergi...

Dumlu Aylık Fikir, Sanat Dergisi

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Dumlu Aylık Fikir, Sanat Dergisi
Basım Tarihi : 15 Mart 1937
Cilt :
Yıl : 1
Sayı : 1
Fiyat : 10 Kuruş
Derginin Sloganı : Aylık Fikir, Sanat Dergisi
Ebat :
Not : Bu dergiyi tarayıp bize gönderen Talat Öncü'ye (https://www.facebook.com/talat.oncu) sonsuz teşekkürler
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok
Derginin Künyesi:

* Çıkaran Erzurum Öğretmen Okulu Yayın Kolu

* Mes'ul Direktör: Hikmet Özdemir

* Günlemeç: 15-5-937

Erzurum İl Basımevi (642)

Buradan İndirebilirsiniz:   

Başlık Yazar Sayfa
Mecmua Çıkarken Özlü,Osman 1
Köyde Akşam Solmaz,M. 1
Edebiyatımızda Dekadanlık Özdemir,Hikmet 2
Pedegoji: Terbiyede Ferdiyete Hürmet Çoşkun,Sabri 3
On Bir Mart Nedime 4
Bedii Terbiye Gezmiş,Cemil 5
Yürü Yolcu Özer,Münip 5
Sosyoloji: Türk Tarihinde Kadının Kıymeti Gürsoy,F. 6
İlk Kadın Hava Şehidimiz Eribeye Leman 8
Musikinin Önemi Çakar,Emin 9
Fikriyat: Medeniyetin Tekâmül Çetin,Fuat 11
Sularda Yangın Kan,Yakut 12
Mekteplerde Ahlak ve İrade Terbiyesi Anonim 13
Resim Dersi Hakkında Konferans Baş Öğretmen Abidin 15


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz