www.halkbilimi.com - Has-Der Halkbilimi - has-der_...

Has-Der Halkbilimi

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Has-Der Halkbilimi
Basım Tarihi : Nisan 1988
Cilt :
Yıl : 3
Sayı : 88/1 (9)
Fiyat :
Derginin Sloganı :
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Buradan İndirebilirsiniz:   

Başlık Yazar Sayfa
Okurlara Anonim 1
Short Summary of the Contents Anonim 2
Halk Oyunlarımızı ve Müziğimizi İrdeliyoruz ´Dramatize Edilmiş Oyunlar´ (II) Kanol,Kani | Hoca,Ali 3
Kıbrıs Türk Halk Dansları Yarışması Üzerine Anonim 6
Kıbrıs Halk Müziğinin Temel Özellikleri Birinci,Mehmet 9
Mavi ve Siyah Serdengeçti,Mustafa 13
Has-Der 10. Yıl Etkinliklerine Bir Bakış Anıl,Engin 18
Halk Yapı Sanatı Anıl,Engin | Avni,Fatma | Ekmekci,Hasan | İnönü,Ayşe | Kanol,Kani 22
Haberler Vudalı,Hilmi 29


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz