www.halkbilimi.com - Halkbilimi- Eski (ODTÜ-Türk Ha...

Halkbilimi- Eski (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu)

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Halkbilimi- Eski (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu)
Basım Tarihi : Ekim 1974
Cilt :
Yıl :
Sayı : 5
Fiyat : 500 Kuruş
Derginin Sloganı :
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok
Derginin Künyesi:

AYLIK DERGİ
Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni :Tamer ÖZSU
Yazı İşleri Müdürü : Yener AYDIN
İdare Müdürü : Hadi MUTLU
Yönetim Yeri : Necatibey Cad. 47/9 - ANKARA
Tel : 18 18 72
Yazışma adresi : P.K. 318, Yenişehir - ANKARA

Ankara Dağıtım : AŞAMA - Necatibey Cad. 47/9
Genel Dağıtım : DER-DA - Cağaloğlu Yokuşu, Kemaliye Han, 4/14 İSTANBUL
Dizgi ve baskı : Kalite Basımevi, Ankara

Yıllığı : 50 Lira
Yurtdışı için posta ücreti eklenir
Gönderilen yazıların yayınlanmaması halinde geri istenirse 2 liralık posta pulu gönderilmesi gereklidir
Son baskı tarihi : 10/10/1974
Bu sayı 1500 adet bastırılmıştır.

Buradan İndirebilirsiniz:   

Başlık Yazar Sayfa
Sevgili Halkbilimi Okuru Anonim 2
Halk Kültürü Üzerine Özsu,Tamer 3
Halk Şiirinde Başkaldırı Bayrak,Mehmet 6
Gecikmiş Bir Cevap Aydın,Yener 17
Yeni Masal Derlemelerin Düşündürdükleri Günay,Umay 20
Geleneksel Köylü Kültürü Dobrowolski,Kazimierz 24


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz