www.halkbilimi.com - Folklor / Edebiyat - fve_1998-...

Folklor / Edebiyat

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor / Edebiyat
Basım Tarihi : Haziran-Temmuz 1998
Cilt :
Yıl :
Sayı : 14
Fiyat :
Derginin Sloganı : Halkbilim-Etnoloji-Antropoloji-Edebiyat
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Derginin Künyesi:

Üç Aylık Kültür Dergisi

Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Ürün Basım Yayın Turizm Tic. Ltd. Şti. Adına: Metin Turan

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Dr. Faruk Güçlü

Yayın Danışma Kurulu: Prof. Dr. Hasan Özdemir, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Doç. Dr. İsmail Öztürk, Dr. Muhsine Helimoğlu Yavuz, Dr. Şükrü Günbulut.

Yönetim Yer ve Yazışma:
Hatay Sok. 9/19 Kızılay/Ankara

Türkiye ve Kıbrıs İçin Fiyatı: 1.000.000 TL

Abone Koşulları:
Yurtiçi (4 Sayı):5.000.000 TL.
Avrupa İçin Sayısı: 40 DM
Dört Sayı İçin Abonelik Bedeli: 150 DM

Amerika İçin Sayısı: 30$
Dört Sayı İçin Abonelik Bedeli: 100$

Kapak Fotoğrafları: PErtev N. Boratav ve İlhan Başgöz

Abone bedelinin Metin Turan adına 104233 numaralı posta çeki hesabına ya da Halk Bankası Meşrutiyet Şubesi'ndeki 5911 numaralı hesaba yatırılarak, dekontun adresimize gönderilmezi gerekir. (Abonelerimiz yıl içindeki fiyat artışlarından etkilenmezler. Abone ücretlerine posta masrafları dahildir)


Başlık Yazar Sayfa
İlhan Başgöz'ü Okumak Turan,Metin 3
Pertev Naili Boratav'ın Türk ve Dünya Folklor Araştırmalarındaki Yeri Başgöz,İlhan 7
Bir Hayatın Kısa Hikayesi Anonim 23
Önemli Bir Halkbilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz Timuroğlu,Vecihi 31
Prof. İlhan Başgöz'e Övgüyle... Ben-Amos,Dan 56
Başöğretmen İlhan Başgöz Aksoy,Yahya 58
İlhan Başgöz veya Çin'deki Bilim Oğuz,M. Öcal 61
İlhan Başgöz: "Aydının yeni bir edebiyatla ümit vermesi lazım" Gencer,Işık 64
Türkiye'de Halk Bilimi Çalışmaları ve Milliyetçilik Başgöz,İlhan 73
Türk Halk Hikâyelerinin Yapısı Başgöz,İlhan 85
Sözlü Anlatım Türlerinde Konudan Sapmalar (Diression) Başgöz,İlhan 99
Halkın Atasözlerinin Tarifi veya Atasözleri Üzerine Söylenmiş Atasözleri Başgöz,İlhan 113
Folklor Sanata Düşman Mı? Başgöz,İlhan 123
Koyun ile Çobanın Hikayesi Başgöz,İlhan 130
Gücük Sıçan Hayal Kuruyor Başgöz,İlhan 136
İndiana Üniversitesi Türk Folkloru ve Halk Edebiyatı Arşivi Anonim 139
İlhan Başgöz'ün Türk Bilmeceleri Üstüne Bir Değerlendirme Helimoğlu Yavuz,Muhsine 141


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz