www.halkbilimi.com - Folklor Postası [*] - folkor-...

Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor Postası [*]
Basım Tarihi : Şubat 1945
Cilt : 1
Yıl :
Sayı : 5
Fiyat : 25 Kuruş
Derginin Sloganı : Aylık Folklor Dergisi
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok
Derginin Künyesi:

Sahibi ve başyazarı: Kemal Akça
Neşriyat Müdürü: Muzaffer Erdoğan
Sekreter: İhsan Hınçer
Her türlü müracaat için: Tevkifane arkası Karacehennem Sok. No:19   Sultanahmet-İstanbul

Abone: Yıllığı:300 kuruş, 6 aylık:150 kuruş, Yabancı: 400 kuruş


Başlık Yazar Sayfa
Hadiseler Önünde Düşünceler: Osman Cemal Kaygılı Bayrı,Mehmet Halit 3
Halk Edebiyatından Örnekler: Destanlar Ülkütaşır,Mehmet Şakir 4
"Varlık" ta Çıkan Bir Yazı Üzerine: Anadolu Türk Halk Oyunlarından Alevî Sema'ları Salcı,Vahit Lütfi 5
Seçme Halk Şiirleri Karacaoğlan 6
Baybağanlı Aşık Kul Mustafa Hayatı ve Eserleri Akça,Kemal 7
Bibliyografya: Tarihten Çizgiler Anonim 8
Aşık Duraliden: Konya Türküsü Aşık Durali 9
Kuzey Doğu Anadolu Halk Oyunları: Kars 1 Çilingiroğlu,Kemal 10
Maniler Anonim 11
Sıtma Seferberliği Üzerine: Aşık Nigâri'nin Sıtma Destanı Anonim 12
Halk Dilinden Fıkralar (4) : Evlenmek Hakkında Anonim 13
Az Duyulmuş Atasözleri Anonim 13
Dağların Delisi - 4 Akça,Kemal 15
Bir Köy Geleneği: Saya Özcan,Ahmet 17
Masal: Sultan ile Çiftçi (4. sayıdan devam) Anonim 18


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz