www.halkbilimi.com - Anadolu Folkloru - anadolu-fol...

Anadolu Folkloru

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Anadolu Folkloru
Basım Tarihi : Ekim-Kasım-Aralık 1991
Cilt : 2
Yıl : 3
Sayı : 12
Fiyat :
Derginin Sloganı : Anadolu Folklor Vakfı Tarafından Üç Ayda Bir Yayınlanır
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Derginin Künyesi:

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
(Anadolu Folklor Vakfı adına)
Vakıf Başkanı Rüştü Akar

Genel Danışman: Şerif Baykurt


Abone Koşulları:
Yıllık: 20.000 TL
Altı Aylık: 10.000 TL


Adres: Yüksek Cad. No:5/2 Kızılay / Ankara
Tel: (4) 118 56 58 - 118 99 11
Fax: (4) 125 61 33

Dizgi: Ofset Repromat
Baskı: Ofset Repromat
Onur Sok. No:42/A
Tel: 229 31 24-25
Maltepe / Ankara

Buradan İndirebilirsiniz:   

Başlık Yazar Sayfa
Halk Oyunu Yarışmaları Anonim 475
Çengiler-Köçekler-Curcunabazlar Ant,Metin 476
Kırklareli´de Halk Dansları Araştırmalarının 50. Yılı Baykurt,Şerif 482
Geleneksel El Sanatlarımızdan Çorap Öztürk,İsmail 491
Antalya Evlerinde Folklorik Unsurlar Seyirci,Musa 495
Müştak Baba´nın Şiirlerinde Atasözleri ve Deyimler Doğan,Ahmet 499
Ahilikde Kul Yunus Soykut,Refik 501
Haberler Anonim 502


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz