Anadolu Folkloru

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı: Anadolu Folkloru
Basım Tarihi: Ekim-Kasım-Aralık 1991
Cilt: 2
Yıl: 3
Sayı: 12
Derginin Sloganı: Anadolu Folklor Vakfı Tarafından Üç Ayda Bir Yayınlanır
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Derginin Künyesi:

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
(Anadolu Folklor Vakfı adına)
Vakıf Başkanı Rüştü Akar

Genel Danışman: Şerif Baykurt


Abone Koşulları:
Yıllık: 20.000 TL
Altı Aylık: 10.000 TL


Adres: Yüksek Cad. No:5/2 Kızılay / Ankara
Tel: (4) 118 56 58 - 118 99 11
Fax: (4) 125 61 33

Dizgi: Ofset Repromat
Baskı: Ofset Repromat
Onur Sok. No:42/A
Tel: 229 31 24-25
Maltepe / Ankara


Başlık Yazar Sayfa
Halk Oyunu YarışmalarıAnonim475
Çengiler-Köçekler-CurcunabazlarAnd,Metin476
Kırklareli´de Halk Dansları Araştırmalarının 50. YılıBaykurt,Şerif482
Geleneksel El Sanatlarımızdan ÇorapÖztürk,İsmail491
Antalya Evlerinde Folklorik UnsurlarSeyirci,Musa495
Müştak Baba´nın Şiirlerinde Atasözleri ve DeyimlerDoğan,Ahmet499
Ahilikde Kul YunusSoykut,Refik501
HaberlerAnonim502

Arama

Bizi Destekleyenler

.