Anadolu Folkloru

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Anadolu Folkloru
Basım Tarihi : Ekim-Kasım-Aralık 1991
Cilt : 2
Yıl : 3
Sayı : 12
Fiyat :
Derginin Sloganı : Anadolu Folklor Vakfı Tarafından Üç Ayda Bir Yayınlanır
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Buradan İndirebilirsiniz:   

Derginin Künyesi:

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
(Anadolu Folklor Vakfı adına)
Vakıf Başkanı Rüştü Akar

Genel Danışman: Şerif Baykurt


Abone Koşulları:
Yıllık: 20.000 TL
Altı Aylık: 10.000 TL


Adres: Yüksek Cad. No:5/2 Kızılay / Ankara
Tel: (4) 118 56 58 - 118 99 11
Fax: (4) 125 61 33

Dizgi: Ofset Repromat
Baskı: Ofset Repromat
Onur Sok. No:42/A
Tel: 229 31 24-25
Maltepe / Ankara


Başlık Yazar Sayfa
Halk Oyunu YarışmalarıAnonim475
Çengiler-Köçekler-CurcunabazlarAnt,Metin476
Kırklareli´de Halk Dansları Araştırmalarının 50. YılıBaykurt,Şerif482
Geleneksel El Sanatlarımızdan ÇorapÖztürk,İsmail491
Antalya Evlerinde Folklorik UnsurlarSeyirci,Musa495
Müştak Baba´nın Şiirlerinde Atasözleri ve DeyimlerDoğan,Ahmet499
Ahilikde Kul YunusSoykut,Refik501
HaberlerAnonim502
Arşiv
Dergiler
Gazeteler
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraflar
Videolar
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz