www.halkbilimi.com - Anadolu'dan Damlalar - a-damla...

Anadolu'dan Damlalar

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Anadolu'dan Damlalar
Basım Tarihi : 19 Ocak 1974
Cilt :
Yıl :
Sayı : 1
Fiyat : 5 Lira
Derginin Sloganı : Milli Türk Talebe Birliği Folklor Enstitüsü Yayını
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Derginin Künyesi:

Sahibi: M.T.T.B. Genel Başkanı Raşit Ürper
Yazı İşleri Müdürü: Mustafa Hatinoğlu
Kapak: Elazığ Çayda Çıra Minyatürü (N.Akdeniz)
Her Hakkı Mahfuzdur
Dizgi-Tertip: Yönet Matbaası
Baskı: Fatih Gençlik Vakfı Matbaası


Başlık Yazar Sayfa
Milli Kültür ve Folklorumuz Ürper,Raşit 1
T.R.T. Basın ve Folklorumuz Hatinoğlu,Mustafa 3
Harput (Elazığ) Folkloru Üzerine Bir İnceleme - Harput'un Portresi Yıldırım,Kâzım 5
Harput'un (Elazığ) Folkloru Aladağ,Akif 7
Folklorik Özelliklerin Sinemaya Uygulanması Gökmen,Salih 11
Eğin Folkloru Gül,Burhan 13
Nasreddin Hoca ve Tarihi Kişiliği Hakkında Bir İnceleme Karayumak,Ömer 17
Fıkralar Arkasında Gizlenen Felsefi Düşünceler Karayumak,Ömer 20
Kuşlar ve Halk Oyunlarımız Demirkesen,Ahmet 25
Artvin-Arhavi Çevresinde Düğün Adetleri Tabak,Erol 28
Halk Mimarisi Akdeniz,Gül 33
Urfa İli Folkloru ve Halk Müziği Kuran,Mehmet 36
Folklor ve Tarihçesi Tekdal,Gülbin 38
M.T.T.B. Folklor Enstitüsü 1972-1973 Dönemi Çalışmaları Anonim 39


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz