Saygun,Ahmed Adnan -> Eserleri

Dergiler:
  • Saygun,Ahmed Adnan. "Halk Musikisinin Derlenmesi ve Notaya Geçirilmesi"; Folklora Doğru; Mart-Nisan/ 1974; Sayı: 34; Sayfa: 3
  • Saygun,Ahmed Adnan. "Ezginin Doğuşu"; Folklora Doğru; Ocak-Şubat-Mart/ 1976; Cilt: 4; Sayı: 44; Sayfa: 3
  • Saygun,Ahmed Adnan. "Bir Kayıp: Bela Bartok"; Folklor Postası [*]; Şubat/ 1946; Cilt: 2; Sayı: 13; Sayfa: 3
  • Saygun,Ahmed Adnan. "Kişisellikten Yerelliğe"; Köken; Nisan/ 1974; Sayı: 2; Sayfa: 47

  • Bizi Destekleyenler