Şehr-i Süleha

Web İndex

"Şehr-i Süleha", "http://aksaraykulturturizm.com/tr/efsanelerimiz/sehr-i-suleha_17-05-2016" adresinden erişildi.(02/11/2016 09:57:39)

Selçuklu Sultanı KILIÇARSLAN burayı o kadar çok sevmektedir ki, kötü niyetli kişilerin bu kente giremeyeceğine dair bir ferman çıkartır. Suç işleyenin hemen başı vurulacaktır. Evliya Çelebi’nin anlattığına göre bu amaçla sarayın giriş kapısının iki yanına tunçtan iki aslan heykeli yaptırır. Bunlar şehre gözcülük eder, kötü niyetli kişiler kente girdiklerinde aslanlar ağızlarından çıkardıkları alevlerle onları yakar, kül ederler. Bu yüzden iyilerin, doğruların, Salihlerin yaşadığı Aksaray’a "İyilerin yurdu", "Salihlerin yurdu" anlamına gelen "ŞEHR-İ SÜLEHA" adı verilmiştir.

Arşiv
Dergiler
Gazeteler
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraflar
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz