BilgeSu Yayıncılık

Boratav,Pertev Naili (2015). 100 Soruda Türk Folkloru. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

Boratav,Pertev Naili (2015). 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

Boratav,Pertev Naili (2016). Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

Boratav,Pertev Naili (2017). Folklor ve Edebiyat 1. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

Boratav,Pertev Naili (2017). Folklor ve Edebiyat 2. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

Boratav,Pertev Naili (2016). Halk Edebiyatı Dersleri. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

Boratav,Pertev Naili (2016). Köroğlu Destanı. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

Boratav,Pertev Naili (2016). Türk Mitolojisi. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

Örnek,Sedat Veyis (2014). 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

Örnek,Sedat Veyis (2017). Anadolu Folklorunda Ölüm. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

Örnek,Sedat Veyis (2017). Etnoloji Sözlüğü. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

Örnek,Sedat Veyis (2015). Geleneksel Kültürümüzde Çocuk. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

Örnek,Sedat Veyis (2017). Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Bâtıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

Örnek,Sedat Veyis (2014). Türk Halkbilimi. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.Arama

Bizi Destekleyenler

.