Konya'nın Efsaneleri

Kitap Adı : Konya'nın Efsaneleri
Yayınevi : Nüve Kültür Merkezi Yayınları
Yazar : Küçük,Abdurrahim
Basım : 1
Basım Yılı : 2017
Basım Ayı : Mart
Basım Yeri : Konya
ISBN : 978-605-337-120-5
Toplam Sayfa : 208
Yayın No : 141
Dizi Adı : İnceleme-Araştırma Dizisi
Dizi No : 109
Hazırlayan : Mehmet Ateş
Kapak_Tasarımı : NKM Medya
Matbaa : Sebat Ofset Matbaacılık
Arşiv : Var

EFSANE kısaca; halk arasında yaygın bir şekilde anlatılan, kuşaktan kuşağa, nesilden nesile aktarılan bir olağanüstü durumun adıdır. Efsan ve efsane şeklîlerinde kullanılan kelimenin aslı Farsçadır. Günümüzde bu kelime, hikâye ve sergüzeşt manasına gelmektedir.Her milletin kendine has efsaneleri, hikâyeleri vardır. Başlıca Türk efsaneleri; Oğuz destanı ve Ergenekon destanıdır.

Efsaneler, şehrin kadimliği ile tamamen bağlantılıdır. Şehrimizin efsaneleri, Türklerin ete kemiğe büründüğü Selçuklu devletinin başkenti olması hasebiyle bir başka ehemmiyet kesp ettiği su götürmez bir gerçektir. Bu nedenle şehrimize ait efsaneler, sadece burada yaşayanları değil,Türk dünyasını ve İslam dünyasını yakinen ilgilendirdiği inancındayız.

Bu gerçek, kitapta yer alan efsanelerin, Hristiyanların bölgede hâkim oldukları, Roma ve Bizans devletleri ve akabinde Türker’in bölgeye gelişi, Selçuklu, Osmanlı imparatorluğu dönemlerini de içine aldığından açıkça anlaşılacaktır.

Bizce efsane: insanların birçoğu tarafından vukuu hayal olan, normal insanların üstünde güç sarf edilerek elde edilen, bir milletin oluşumu; başka bir milletin yok oluşunu, erdemin, doğruluğun neticesinde ulaşılan, özetle çok insanın olmak isteyip de olamadığı hayata dair birçok gerçeği barındıran hikâyelerdir.

Ve efsane: düz hayali zorlayan kahramanlıkların destanıdır.Arama

Bizi Destekleyenler

.