Halk Bilimi El Kitabı

Kitap Adı : Halk Bilimi El Kitabı
Yayınevi : Kömen Yayınevi
Yazar : Komisyon
Basım : 1
Basım Yılı : 2016
Basım Ayı : Ekim
Basım Yeri : Konya
ISBN : 978-605-5184-81-0
Toplam Sayfa : 706
Yayın No : 160
Editör : Mustafa AÇA
Matbaa : Şelale ofset
Arşiv : Yok
  Buradan İndirebilirsiniz

Kültür bilimlerinin öncü şubeleri olan sosyoloji ve antropolojinin 19. yüzyılın başlarından itibaren yöntem, teknik ve konu bakımından çeşitlilik arz etmeye başlaması, yeni bir araştırma kolunun doğuşunda etkili olmuştur. Halk hayatına ve kültürüne çok yönlü olarak duyulan ilginin artmasıyla eş zamanlı biçimde folklor (halk bilimi) adı verilen yeni bir disiplin ortaya çıkmıştır. Emekleme döneminde öncü kültür bilimlerinden yöntem ve teknik açısından beslenen bu yeni disiplin, yüzyılın son çeyreğinden itibaren araştırma konularının sınırlarını belirlemiş, kendi yöntem ve tekniklerini geliştirmeye başlamıştır.

Temelleri Batı Avrupa'da atılan halk bilimi, 20. yüzyılın başlarından itibaren Batı Asya'ya, Akdeniz Havzasına ve Kuzey Amerika' ya doğru yayılma eğilimi göstermiştir. Anadolu merkezli Türk halk bilimi araştırmalarının başlangıcı da bu döneme tarihlenmektedir. Türkçü aydınların öncü çalışmaları ile bilimsel bir formasyona kavuşma yolunda ilerleyen Türk halk bilimi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür politikaları bağlamında hızlı bir gelişme göstermiştir.

Halk bilimi araştırmalarının kurumsal çerçevede yürütülmeye başlanması, bu yeni bilgi kolunun akademilerimizde temsil edilmesi sonucunu beraberinde getirmiştir. 19601ı yıllara uzanan bu sürecin ilerlemesinde ve halk biliminin kültür bilimleri içindeki öneminin anlaşılmasında pek çok bilim adamının unutulmaz hizmetleri olmuştur.Arama

Bizi Destekleyenler

.