Erzincan Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma

Kitap Adı : Erzincan Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma
Yayınevi : Eryaksan Yayınları
Yazar : Kara,Ruhi
Basım : 2
Basım Yılı : 1994
Basım Yeri : Ankara
ISBN : 975-7892-02-5
Toplam Sayfa : 148
Yayın No : 2
Kapak_Tasarımı : Köksal Pabuççu
Matbaa : Özyurt Matbaası
Arşiv : Var


BaşlıkSayfa
1. Dini ve Dini Bayramlarla İlgili Efsaneler ve Tahlilleri.1
1.1 Kaleler Üzerine Anlatılan Efsaneler2
1.2. Kutsal Kabirlerle İlgili Efsaneler15
1.3. Türbeler, Mabetler Üzerine Söylenen Efsaneler42
2. Evler ve İnsanların Yaşadığı Yerlerle İlgili Efsaneler ve Tahlilleri58
2.1. Al Karıları ile İlgili Efsaneler59
2.2. Köprülerin Efsaneleri67
2.3. Keramet Sahiplerinin Efsaneleri69
2.4. Şehirler ve Köylerle İlgili Efsaneler76
2.5. Tekin Olmayan Yerlerde Yaşayan Tekin Olmayan Yaratıklar83
3. Tabiat ve Kırlarla İlgili Efsaneler ve Tahlilleri90
3.1. Ağaçlar ve Otlarla İlgili Efsaneler91
3.2. Dağlar ve Tepelerle İlgili Efsaneler93
3.3. Düzlükler ve Ovalarla İlgili Efsaneler99
3.4. Göllerle İlgili Efsaneler102
3.5. Hayvanlarla İlgili Efsaneler106
3.6. Nehirler, Arklar, Sular, Gözeler, Derelerle İlgili Efsaneler111
3.7. Taşlar ve Kayalarla İlgili Efsaneler120
Kaynaklar135
Bibliyografya143
Notlar146
Resume147

Arama

Bizi Destekleyenler

.