Erzurum Efsaneleri

Kitap Adı : Erzurum Efsaneleri
Yayınevi : Dergâh Yayınları
Yazar : Seyidoğlu,Bilge
Basım : 3
Basım Yılı : 2005
Basım Ayı : Ağustos
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 975-995-010-3
Toplam Sayfa : 296
Matbaa : A Ajans Reklamcılık Filmcilik Matb. San. ve Tiv. Ltd. Şti.
Arşiv : Var
İçindekiler:
 • Birinci Baskının Önsözü..........9
 • İkinci Baskının Önsözü..........11
 • Üçüncü Baskının Önsözü..........12
 • Efsane..........13
 • Giriş..........21
 • 1. Bölüm - Dini Binalarla İlgili Efsaneler ve Tahlilleri..........31
  • 1.A. Camiler ve Mescitler Üzerine Söylenen Efsaneler..........33
  • 1.B. Kutsal Kabirlerle İlgili Efsaneler..........44
  • 1.C. Tekkeler, Ocaklar ve Müridlerle İlgili Efsaneler..........63
  • 1.D. Türbeler Üzerine Anlatılan Efsaneler..........70
  • 1.E. Kaleler Üzerine Anlatılan Efsaneler..........130
 • 2. Bölüm - Evler ve İnsanların Yaşadığı Yerlerle İlgili Efsaneler ve Tahlilleri..........133
  • 2.A. Al Karısı ve Peri Kızı ile İlgili Efsaneler..........135
  • 2.B. Çobanların ve Köprülerin Efsaneleri..........151
  • 2.C. Değirmen ile İlgili Efsaneler..........167
  • 2.D. Evler Hakkında Anlatılan Efsaneler..........169
  • 2.E. Hamamlar Üzerine Söylenen Efsaneler..........173
  • 2.F. Kahve ve Lokanta ile İlgili Efsaneler..........180
  • 2.G. Keramet Sahiplerinin Efsaneleri..........182
  • 2.H. Köylerle İlgili Efsaneler..........190
  • 2.I. Kuyu ile İlgili Efsaneler..........211
  • 2.İ. Tekin Olmaya Yerlerde Yaşanan Tekin Olmayan Yaratıklar..........212
 • 3. Bölüm - Tabiat ve Kırlarla İlgili Efsaneler ve Tahlilleri..........223
  • 3.A. Çeşme ile İlgili Efsane..........225
  • 3.B. Düzlüklerle İlgili Efsaneler..........226
  • 3.C. Göller ve Şelalelerle İlgili Efsaneler..........230
  • 3.D. Kaplıcalarla İlgili Efsaneler..........246
  • 3.E. Mağaralarla İlgili Efsaneler..........248
  • 3.F. Nehirlerle İlgili Efsaneler..........250
  • 3.G. Pınarlarla İlgili Efsaneler..........252
  • 3.H. Taşlar ve Kayalıklarla İlgili Efsaneler..........253
 • Efsanelerde Adı Geçen Yerler ve Derleme Yapılan Bölgeler..........268
 • Sonuç..........271
 • Kaynaklar..........275
 • Bibliyografya..........285
 • Belli Yerlerle İlgili Efsanelerin Bulunduğu MEcmualar ve Yıllıklar..........289
 • Dizin..........291


Arama

Bizi Destekleyenler

.