Folklor

Kitap Adı : Folklor
Yan Başlık : Cumhuriyet Halk Partisi Yayını - Kılavuz Kitapları 2
Yayınevi : C. H. P. Halkevleri Yayınları
Yazar : Gennep,Arnold Van
Basım Yılı : 1939
Basım Yeri : Ankara
Toplam Sayfa : 66
Çeviren : Pertev Naili Boratav
Arşiv : Var
  Buradan İndirebilirsiniz

A. Van Gennep’in 1924 de yazılmış olan bu küçük kitabı (1) gerek Avrupa’da bu ilmin edindiği yeni tecrübeler, gerekse memleketimizin folklor mevzularının tetkikindeki hususî şartlar gözönünde tutularak folklorun umumî meselelerini ve metodunu, kısa ve herkes için anlaşılabilecek şekilde toplayacak bir yerli eser meydana getirilinceye kadar bir boşluğu dolduracaktır sanıyorum; bundan dolayı tercümesini faydalı buldum.

Bu kitabın kadrolar bahsi Halk Bilgisi Mecmuası (Sayı: 1; 1926) nda Sait Nazif tarafından tercüme edilmiştir. Mehmet Halit Bayrı’nin Yeni Türk mecmuasmm 63 üncü sayısında (Mart, 1936) ki Halk Bilgisi adlı makalesinde de eserin tarihçe ve sahaya ait iki bahsi, esas tutulmuştur.

 

Pertev Naili BoratavArama

Bizi Destekleyenler

.