Yalmavuz Celmoğuz

Kitap Adı : Yalmavuz Celmoğuz
Yan Başlık : Türk Dünyası Efsane ve Masallarında Bir Dev Tipi
Yayınevi : Bilge Kültür Sanat
Yazar : İnayet,Alimcan
Basım : 1
Basım Yılı : 2010
Basım Ayı : Ekim
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 987-605-5506-12-4
Toplam Sayfa : 208
Yayın No : 412
Hazırlayan : Ahmet Nuri Yüksel
Matbaa : Yaylacık Matbaası
Arşiv : Var
İçindekiler:
 • Önsöz..........5
 • Kısaltmalar..........7
 • GİRİŞ..........11
 • 1. Konuyla İlgili Çalışmalar..........15
 • 2. "Yalmavuz" Kelimesinin Etminolojisi..........21
 • 3. Yalmavuz ve Ateş İlahesi..........34
 • 4. Yalmavuz ve Albastı..........41
 • 5. Yalmavuz ve Tepegöz..........48
 • 6. Yalmavuz ve Ejderha..........51
 • 7. Yalmavuz ve Dev..........55
 • 8. Yalmavuz ve Cadı..........60
 • 9. Yalmavuz ve Şaman..........61
 • SONUÇ..........69
 • METİNLER..........73
  • Ana Kuvuk Hekkide (Ana Kapı Hakkında)..........75
  • Uygur Türkçesiyle..........75
  • Türkiye Türkçesiyle..........81
  • Tömür Kindik (Tömür Kimdik)..........86
  • Uygur Türkçesiyle..........86
  • Türkiye Türkçesiyle..........95
  • Yalmavuz Bilen Sodigermin Kızı (Yalmavuz ile Tüccarın Kızı)..........104
  • Uygur Türkçesiyle..........104
  • Türkiye Türkçesiyle..........116
  • Kenci Batur (Kenci Batur)..........128
  • Kenci Batur (Kenci Batur)..........128
  • Uygur Türkçesiyle..........128
  • Türkiye Türkçesiyle..........135
  • Eyik İslam Batur (Ayı İslam Batur)..........141
  • Uygur Türkçesiyle..........141
  • Türkiye Türkçesiyle..........149
  • Çivin Kandak Peyda Bolgan (Sinek Nasıl ORtaya Çıktı)..........157
  • Uygur Türkçesiyle..........157
  • Türkiye Türkçesiyle..........160
  • Konrak Toskan..........163
  • Uygur Türkçesiyle..........163
  • Türkiye Türkçesiyle..........175
  • Bugra Teginin Peyda Boluşi (Buğra Dağı'nın Ortaya Çıkışı)..........186
  • Uygur Türkçesiyle..........186
  • Türkiye Türkçesiyle..........189
  • Ağaç-Taş-At Oğul Kardeşler..........192
 • KAYNAKLAR..........199
 • DİZİN..........205


Arama

Bizi Destekleyenler

.