Ağıtlar - 1

Kitap Adı : Ağıtlar - 1
Yayınevi : Adana Halkevi Neşriyat
Yazar : Kemal,Yaşar
Basım Yılı : 1943
Basım Yeri : Adana
Toplam Sayfa : 72
Arşiv : Yok
  Buradan İndirebilirsiniz

Yıllardan beri Halk Edebiyatımızın üzerindeki çalışmalar, şüphesiz ki, bu sahaya çok şeyler kazandırmıştır. Bu çalışmalar devam edegeldikçe, daha çok kıymetli materyallar elde edileceği muhakkaktır.

Anadolu folklor hazinesinin, bütün diğer memleketlerinkinden zengin olduğu, su götürmez bir hakikattir.

İşte ben bu hazineden bir parça olan Ağıtlar üzerinde çalışmaya karar verdim.

Ağıtlar, Halk edebiyatımızın belli başlı bir kısmını doldurmaktadır. Şimdiye kadar üzerinde hemen hemen hiç işlenmeyen bu kısmı, kendime saha yaptım. Ağıtlar üzerindeki araştırmalarım bitene kadar, folklor çalışmalarımın hepsi bu mevzua has redilecektir.

Ağıtların bundan sonraki ciltlerinde daha geniş olarak, çalışmalarıma devam edeceğim. Bu ilk ciltte ağıt söyleme merasiminin nasıl yapıldığının üzerinde durdum. Diğer ciltlerde ağıtların menşeini araştıracak ve tahlilini yapacağım.

Bu ilk kitapta belki birçok hatalarım olmuştur. Folklorcu arkadaşlarımın ve büyüklerimin gördükleri hataları bana bildirmelerini, beni memnun ve bu yolda daha emniyetle yürümeme yardım eder

K.S.GArama

Bizi Destekleyenler

.