www.halkbilimi.com - Ülkü Halkevleri ve Halkodaları...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Ülkü Halkevleri ve Halkodaları Dergisi

Yayın Yeri: Ankara
Halkevleri Mecmuası
İki Ayda Bir Çıkar
İmtiyaz Sahibi: Nusret Kemal
Umumî Neşriyatı İdare Eden: Necip Ali

1. Seri İlk Sayı : Şubat 1931
1. Seri Son Sayı : Ağustos 1941 (102. sayı)

2. Seri İlk Sayı : 1 Birinciteşrin 1941
2. Seri Son Sayı : 16 Aralık 1946 (126. sayı)

3. Seri İlk Sayı : Ocak 1947
3. Seri Son Sayı : Ağustos 1950 (44. sayı)
Dergi Cilt Yıl Sayı Arşivimizde
Mevcut Mu?
ulku_1940-16(91)   Eylül / 1940 16 91 Var
ulku_1940-16(92)   Ekim / 1940 16 92 Var
ulku_1940-16(93)   Kasım / 1940 16 93 Var
ulku_1940-16(94)   Aralık / 1940 16 94 Var
ulku_1941-16(95)   Ocak / 1941 16 95 Var