Kültür - Sanat - Edebiyat - Tiyatro Musiki Ve Folklor Dergileri (1929-1990)

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Dirin,İlyas ; "Kültür - Sanat - Edebiyat - Tiyatro Musiki Ve Folklor Dergileri (1929-1990)"; Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları; 6 / 2009; Sayı: 1; Sayfa Aralığı: 223-283
Buradan İndirebilirsiniz:   Özet: Bu bibliyografyada, Cumhuriyet’ten sonra (1929-1990) yayımlanmaya başlayan kültür, sanat, edebiyat, tiyatro, musiki ve folklor dergilerini alfabetik olarak bir

araya getirmeye çalıştık. Ayrıca bu alanların dışında kalan; fakat sayfalarında edebiyat ürünlerine de yer veren dergileri de çalışmamıza dâhil ettik. İstanbul kütüphanelerinde sürdürdüğümüz çalışmanın bir ürünü olarak ortaya çıkan bu bibliyografyada, söz konusu dergileri künye bilgileriyle sınırlayıp onların hangi kütüphanelerde bulunduğu da belirttik. Bibliyografyayı hazırlamamızın temel amacı ise

Cumhuriyet’ten sonra kültür ve edebiyat alanında sağlanan birikime dikkat çekmek ve edebiyat araştırmacıları için vazgeçilmez olan en başta edebiyat dergilerini

derli toplu bir araya getirmektir.

Anahtar Kelimeler: Dergi, edebiyat, kütüphane, araştırma.Arama

Bizi Destekleyenler

.