Halk Şairlerinden Notlar: Behçetin Destanları 2

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Salcı,Vahit Lütfi ; "Halk Şairlerinden Notlar: Behçetin Destanları 2"; Folklor Postası [*]; Mayıs / 1945; Cilt: 1; Sayı: 8; Sayfa: 12

Bu yazımızda da söz verdiğimiz üzere Behçet'in güzel destanlarından biri olan "Çingene" nin Miras Destanı" nı buraya naklediyorum. Bu destan Seyranî'nin (Nice Oldu) redifli "Miras Destanı" nı andırıyorsa da, Behçet'in bu destanı ona nazire değildir. Çünkü şairin nazire veyahut intihale tenezzül etmeğe ihtiyacı yoktur. Onun eserleri bu hakikati çok açık olarak gösteriyor:

ÇİNGENENİN MİRAS DESTANI


Bir gün Sulukule semtine gittim
Yanımda refikim Enver de vardı
Çingen mirasına tesadüf ettim
Böyle bir şey görmek kaderde vardı

Baktım öyle kalabalık birikmiş
Falcı kızları bir sıra dizilmiş
Bir karı bir erkek meydana gelmiş
Bir çok sabi püser duhter de vardı

Gurbette işitmiş çün babasını
Öldüğün duymuş kurmuş kafasını
Yakasından tutmuş anasını
Köpürmüş... Elinde hançer de vardı.

Der ki: Cadı, bu gün bitti kararım
Babam ölmüş geldim miras ararım
Olan eşyasını senden sorarım
Eski Yastık köhne minder de vardı.

Hani örs çekici ne yaptın söyle
Hiç adam olur mu görünüz böyle
Bunları ne yaptın tez beylan eyle
Demir tavladığı sünger de vardı

Hani fırça vardı takım yağlardı
Nerde bir şiş vardı yara dağlandı
Ateşin önünde bele bağlardı
Bin yamalı önlük kemer de vardı

Birlik gezip duvar duvar toplardık
Yangın yerlerini kazıp yoklardık
Kapıya bacaya onu mıhlardık
Bunca başsız paslı eğser de vardı

Babam kurd gözlüydü avı sezerdi
Çalı süpürgesi yükler gezerdi
Dolaşmakda her gün candan bezerdi
Kancık topal eşek semer de vardı

Babam elli idi kurşun dökerdi
Yaraya kemiğe okur üflerdi
Gece çürüklükte dalak keserdi
Sapsız ucu kırık neşter de vardı

Barsaktan kirişi pakladıyıdı
Bir tek zunası var sakladıyıdı
Demirci Agoptan arakladıydı
Maşa yapmak için çember de vardı

Nerde kuru kantoron yaprakları
Hani maşrabalar küp kapakları
Görünmüyor elekle kasnakları
Hindibâ toplardı külter de vardı

Kapanlar yapardı tutmıya fare
Hani sermayesi bunca ıskara
Nerde davul zuma üç çifte nara
Burgu destereyle keser de vardı

Kenarları yırtık altları delik
Babam tiyatradan alırdı lastik
Kasnakları kırık telleri dökük
İki kalbur ile gözler de vardı

Yüreğim sızlıyor bunları derken
Ramazan gecesi beyit söylerken
Elinde taşırdı gider gelirken
Camı kırık eski fener de vardı

Babam kebab şişi cezve yapardı
Ufak çekiç hem de kürek satardı
Kurban bayramında koyun asardı
Birikmiş bir çuval yünler de vardı

Yünler gugudayken ahali üştü
Nerdeyse mahale vücuhu düştü
Maşacı zurnacı pirler yetişti
Çerşibaşı sahibi hüner de vardı

Çeri başı hemen kıldı bir tedbir
Gidip valdesini eyledi tekdir
Dedi oğlun etmezdi sana taksir
Ne çare ki sarhoşluk serde vardı

Gitti o burudet geldi muhabbet
Tamamen eyledim bu işe dikkat
Okuyanlar desin söylemiş Behçet
Böyle bir destanım defterde vardı

Fırsat buldukça Behçet'in diğer destanlarını da bu sayfalar arasıda neşredeceğiz.Arama

Bizi Destekleyenler

.