Değerli Okurlarımıza

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Anonim ; "Değerli Okurlarımıza" ; Halkbilimi- Eski (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu) ; Mayıs-Haziran / 1978 ; Cilt : 5 ; Sayı : 39-40 ; Sayfa : 2

Bu sayımızı sizlere birleştirilmiş sayı olarak sunuyoruz. Bunu yapmaktaki amacımız sizlere "Halk El Sanatları" konusunda oldukça yoğun bir sayı sunmaktır.

2 Mayıs 1978 günü 15. Efes-Selçuk Şenliği programı içinde sunulan bildirilerden bir kısmını kapsamakta olan bu sayımız böylece "Halk El Sanatları" konusunda bu güne kadar yayınlanan dergi ve kitaplar arasında önemli bir yere sahip olacaktır.

Bu sayıda Sn. Doç. Dr. E. Tekin Altınbaş'ın, Sn. İsmail Öztürk'ün. Sn. Güran Erbek'in, Sn. Rüştü Öncel'in, Sn. Hatice Doğruol'un Sn. Aynur Altay'ın ve Sn. Mine Gçökbuget’in yazılarını sunuyoruz.

Genel yayın yönetmenimiz Sn. Necati Kazancı'nın sempozyumdaki bildirisi ise daha önce dergimiz sayfalarında yer almıştı.

Halk El Sanatlarınııı günümüz koşullarında ele alınışı açısından yararlı olacağını umduğumuz bu sayı gerekli çalışma ve atılım için bir kıvılcım olabilirse mutlu olacağız.

Saygılarımızla


Arşiv
Dergiler
Gazeteler
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraflar
Videolar
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz