www.halkbilimi.com - Türk Folkloru - turk-folkloru_...

Türk Folkloru

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Türk Folkloru
Basım Tarihi : Şubat 1985
Cilt :
Yıl : 6
Sayı : 67
Fiyat :
Derginin Sloganı :
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Başlık Yazar Sayfa
Erzurum Dolaylarında Zirai Folklor Aras,Sıtkı 3
Başbaşayım Aşık Gülhani (Gürünlü) 5
Yozgat Folkloru'nda "Kekil Hamamı" Motifi Uslu,Mustafa 6
Yugoslavya'dan Derlenen Maniler Uyguner,Muzaffer 7
Afganistan Türkmenleri - Bpzkırların Yaman Süvarilerinin Buzkaşi Oyunları Michaud,Sabrina 11
Folklor Araştırmalarında Örnek Bir Kurum: Arnavutluk Halk Kültürü Araştırma Enstitüsü Nasrattinoğlu,İrfan Ünver 14
Folklor Araştırmaları Bakımından: Bölgelerimiz - 4 (Ağrı) Ataman,Sadi Yaver 16
Dokuz Eylül Üniversitesi El Sanatları Sempozyumu Bildirileri Seyirci,Musa 20
Sivas Acıyurt Köyü Seyirlik ve Çocuk Oyunları - 1 Kaya,Doğan 21
Sıdki Baba'nın Doru At Destanı Gül,Muhsin 23
Alanya Ninnileri Gönüllü,Ali Rıza 25
Olsun Aşık Fedai (Darendeli) 26
Artvin Köylerinde Yılbaşı Adet ve İnanmaları Özdemir,Halit 27
Kitaplar Arasında : Battalnamelerde Tip ve Motif Yapısı Alptekin,Ali Berat 28
Öllük Dulkadir,Hilmi 30
Urfa'da Derlenen Masallar - 3: Bülbül-i Ziya Çelik,Yakup 31
Halk Ozanları Kültür Derneğinin Düzenlediği, Geleneksel 3. Halk Ozanları Şiir Yarışmasının Konusu: Gençlik Anonim 33


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz