www.halkbilimi.com - Türk Folkloru - turk-folkloru_...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Türk Folkloru

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Türk Folkloru
Basım Tarihi : Aralık 1984
Cilt :
Yıl : 6
Sayı : 65
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Başlık Yazar Sayfa
Uluslararası Türk Folklor ve Halk Edebiyatı Kongresi 26-28 Ekim Tarihlerinde Konya'da Yapıldı Aslanoğlu,Erman 3
Tito Mitroviçası'nda (Yugoslavya'da) Yazılmış Bir Destan Hafız,Nimettulah 5
Yatırlar - 2 Eren,Naci 7
1. Milletlerarası Türk Halı Kongresi'nin Ardından Tan,Nail 10
Cümle Mahluklardan (Şiir) Karabulut,Halil 16
Seyirlik Oyunlarımız: Fethiye'de Arap-Kadı Oyunu Seyirci,Musa 17
Yazmacılık Cinlioğlu,Halis Turgut 19
Bilinmeyen Âşıklar : Âşık Canımoğlu Köksal,Hasan 23
Urfa'dan Derlenen Masallar 2: Şıh Müslim Çelik,Yakup 26
Ermeni Kızı Türküsü Özdemir,Fuat 30