www.halkbilimi.com - Türk Folkloru - turk-folkloru_...

Türk Folkloru

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Türk Folkloru
Basım Tarihi : Ağustos 1983
Cilt :
Yıl : 5
Sayı : 49
Fiyat :
Derginin Sloganı :
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Başlık Yazar Sayfa
Türklerde Davet Geleneği ve Ok Gönüllü,Ali Rıza 3
Yaşatamadığımız Behçet Kemal Çağlar Soyuer,Halil 6
Fethiye Yöresinde Bazı Hayvan Adları Seyirci,Musa 8
Halk Edebiyatı Açısından Önemli Bir Yazma: Darendeli Bekâi'nin Nazmettiği Battal Gazi Destanı'nın Şimdiye Kadar Bilinmeyen Başka Bir Nüshası Zeren,Mehmet 9
Bilmeceler Hakkında Bazı Görüşler Seyidov,Nureddin | Develi,Hayati 10
Sivas'ta Geleneksel Mutfak Kültürü Üçer,Müjgan 14
Tahir İle Zühre Alptekin,Ali Berat 17
Ülkemizde Bakraçlar Uyguner,Muzaffer 21
Develi'de Yapılan 3. Seyrani Şenliklerinde Gördüklerim Aşık Şeref Taşlıova 22
Ayrılık (Şiir) Aşık Salim Gülbahçe (Yozgatlı) 23
Silivri Köylerinde Derlenmiş Maniler Taner,Nuri 24
Sıtkı Baba Divanından Gül,Muhsin 28
Yerköy'den Bir Masal: Sakallı Zum Zum Ederdi Altınkaynak,Erdoğan 29


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz