www.halkbilimi.com - Türk Folkloru - turk-folkloru_...

Türk Folkloru

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Türk Folkloru
Basım Tarihi : Haziran 1981
Cilt :
Yıl : 2
Sayı : 23
Fiyat :
Derginin Sloganı :
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Başlık Yazar Sayfa
Dedem Korkudum Kitabı Üzerine Gökyay,Orhan Şaik 3
23 Nisan 1981 Aşıklar Şöleni Açılış Konuşması Tan,Nail 5
Anam Aşık Fedai (Darendeli) 6
Yazık Oldu Süleyman Efendiye Üngör,Etem R. 7
Aşk Bülbülü Karacaoğlan - 21 Ataman,Sadi Yaver 9
Kıbrıs Manileri Sakaoğlu,Saim 13
Eski İstanbul Hakkında Bir Destan Özder,M. Adil 17
Haber Folklor: Geçen Ayın Folklor Olayları Nasrattinoğlu,İrfan Ünver 19
Divriği Köylerindeki Mevsimlik Toplu Törenler (Kış Mevsiminde) Özen,Kutlu 21
Kars'ta Yöresel Halk Oyunları Turan,Mustafa 23
Hayat Mecmuası'nın Halk Ozanları ile İlgili Yazıları Köse,Fuat Naci 26
Halk Müziği Üzerine Erden (Okay),Nezahat 27
Şarkışlalı Âşıklar'dan Seyfi Kılıç (1864-1954) Yalçın,Özkan 28
Okuyucularımıza Anonim 30


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz