www.halkbilimi.com - Türk Folkloru - turk-folkloru_...

Türk Folkloru

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Türk Folkloru
Basım Tarihi : Şubat 1981
Cilt :
Yıl : 2
Sayı : 19
Fiyat :
Derginin Sloganı :
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Başlık Yazar Sayfa
Atatürk Aşık Fedai (Darendeli) 3
Bir Kerkük Manisi Üzerinde Metin Onarımı Denemesi: Köymek Masdarı Üzerine Yüngül,Naci 4
Gevheri'nin Ölüm Yılı ve Yeni Şiirleri Dizdaroğlu,Hikmet 5
Aşk Bülbülü Karacaoğlan - 18 Ataman,Sadi Yaver 9
Divriği'de Aile Adları, Boylar ve Oymaklar Sakaoğlu,Necdet 13
Folklorda Derleme Metodu Aşkun,Vehbi Cem 17
Ankara Bilmeceleri - 3 Bozyiğit,Ali Esat 20
Silivri Bölgesi Halkoyunları (Oyunlardaki Çalgılar ve Giyim-Kuşam) Taner,Nuri 22
Tokat Masalları - 7: Erkek Olan Kız Sakaoğlu,Saim 25
Folklor Araştırmaları Kurumu Seri Konferanslara Başladı Dumluca,Halil 27
Dedi Ki Yok Yok Aşık Gülhani (Gürünlü) 28
Demircilik Köyü Manileri ve Kına Türküleri Üçer,Pelin 29
Yar Meni Aşık Ahmet Poyrazoğlu 30


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz