www.halkbilimi.com - Türk Etnoğrafya Dergisi [*] -...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Türk Etnoğrafya Dergisi [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Türk Etnoğrafya Dergisi [*]
Basım Tarihi : 1982
Cilt :
Yıl :
Sayı : 17
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok
Buradan İndirebilirsiniz:   

Başlık Yazar Sayfa
Yapı ve Yapı Öğeleri ile İlgili Yöresel Sözcükler (Elazığ - Altınova Yöresi) Koyunlu,Alpaslan 5
Mevlana Müzesinde Bulunan Bir Levhanın Tanımı Erol,Erdoğan 29
Eskişehir ve Cıvarı Cicim ve Sili Dokumacılığı Gerçek,Günay 35
Bitki Boyaları Üzerine Birkaç Not ve Yeni Kent Köyünden Boyama Örnekleri Öztürk,İsmail 49
Tiftik ve Sofculuk Su,Kamil 59
Kayseri´de Selçuklu ve Beylikler Devri Binalarında Bulunan Taşçı İşaretleri Çayırdağ,Mehmet 79
Sivas´ın İki Köyüne Ait Bazı Çoraplar Üçer,Müjgan 109
Antalya Müzesinde Bulunan Eski Türk Mezartaşları Eren,Naci 115
Bergama´da Türkmen Gelini Giyimi Altınışık,Necip 135
Kastamonu´da Ağaç Oyma Sanatkarı Mehmet Ali Özeflânili Tan,Nail 145
El Sanatlarının Önemi ve Köy Halılarımız Görgünay,Neriman 155
Bir Grup Eski Antakya Evi Çelebi,Yaşar 163