www.halkbilimi.com - Türk Etnoğrafya Dergisi [*] -...

Türk Etnoğrafya Dergisi [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Türk Etnoğrafya Dergisi [*]
Basım Tarihi : 1957
Cilt :
Yıl :
Sayı : 2
Fiyat :
Derginin Sloganı :
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok
Buradan İndirebilirsiniz:   

Başlık Yazar Sayfa
Önsöz Anonim 5
Türkiye Halkının Maddi Kültürüne Dair Araştırmalar - 2 Koşay,Hamit Zübeyir 7
Selçuklu Devri Yemekleri ve Emekleri - 2 Oral,Mehmet Zeki 29
Topkapı Sarayı Silah Müzesindeki Eserler Bikkul,Ahat Ural 35
Bergama´da Dokumacılık Bayatlı,Osman 53
Ankara´da Eski Esnafını Açıklayan Bir Vesika Ongan,Halit 56
Mevleviliği Temsil Eden Eşyalar Önder,Mehmet 62
Türkmen, Yürük, Afşar Halı ve Kilim Motifleri Üzerinde Araştırma Durul,Yusuf 65
Karamanoğulları Zamanında Bir Sınır İhtilâfı Oral,Mehmet Zeki 67
Türk Halı ve Kilimlerinin Teknik Hususiyetleri Gönül,Macide 69
Bibliyografya Eralp,Perran | Özerdim,Sami Nabi 87


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz