www.halkbilimi.com - Mjora - mjora_2000-1(2)

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Mjora

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Mjora
Basım Tarihi : Nisan 2000
Cilt :
Yıl :
Sayı : 2
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Başlık Yazar Sayfa
About Mjora Anonim 5
Mjora'dan Anonim 7
Çay Üreticileri Gözden Çıkarıldı mı? Sarı,Esat 9
Gvandi Köyü'nün Sosyolojik İncelemesi Ahmetoğlu,İlyas 15
Kaçkar Dağı ve Fırtına Deresi'nin Doğal Değerleri Saraloğlu,Bülent 25
Laz Folkloründe Düğün ve Düğünle İlgili Ritüeller Bucaklişi,İsmail A. 32
Lazca Yer Adları (2) Sarı,Esat 46
Bir Dergi Üzerine Özgün,M. Recai 49
Çocukluk Arkadaşlarım Koçiva,Selma 53
Aksamaz'ın "Lazuri Alboni"si Üzerine Düşünceler Pizma,Osman 57
Fonoloji ve Morfoloji Bakımından Lazca Diyalekleri Kojima,Goişi 63
Laz Girişimciliğine Bir Örnek: Mapi Kadıoğlu,Refika 70
Şkit Cuma Do Ar Da Kartozia,Guram 73
Lazuri Kazeta Kurtoğlu,İsmail Hakkı 76
Haberler, Değinmeler Anonim 78