Mjora [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Mjora [*]
Basım Tarihi : Nisan 2000
Cilt :
Yıl :
Sayı : 2
Fiyat :
Derginin Sloganı :
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var


Başlık Yazar Sayfa
About MjoraAnonim5
Mjora'danAnonim7
Çay Üreticileri Gözden Çıkarıldı mı?Sarı,Esat9
Gvandi Köyü'nün Sosyolojik İncelemesiAhmetoğlu,İlyas15
Kaçkar Dağı ve Fırtına Deresi'nin Doğal DeğerleriSaraloğlu,Bülent25
Laz Folkloründe Düğün ve Düğünle İlgili RitüellerBucaklişi,İsmail A.32
Lazca Yer Adları (2)Sarı,Esat46
Bir Dergi ÜzerineÖzgün,M. Recai49
Çocukluk ArkadaşlarımKoçiva,Selma53
Aksamaz'ın "Lazuri Alboni"si Üzerine DüşüncelerPizma,Osman57
Fonoloji ve Morfoloji Bakımından Lazca DiyalekleriKojima,Goişi63
Laz Girişimciliğine Bir Örnek: MapiKadıoğlu,Refika70
Şkit Cuma Do Ar DaKartozia,Guram73
Lazuri KazetaKurtoğlu,İsmail Hakkı76
Haberler, DeğinmelerAnonim78
Arşiv
Dergiler
Gazeteler
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraflar
Videolar
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz