Halkbilimi- Eski (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu)

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Halkbilimi- Eski (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu)
Basım Tarihi : Ekim 1974
Cilt :
Yıl :
Sayı : 5
Fiyat : 500 Kuruş
Derginin Sloganı :
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok
Buradan İndirebilirsiniz:   

Derginin Künyesi:

AYLIK DERGİ
Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni :Tamer ÖZSU
Yazı İşleri Müdürü : Yener AYDIN
İdare Müdürü : Hadi MUTLU
Yönetim Yeri : Necatibey Cad. 47/9 - ANKARA
Tel : 18 18 72
Yazışma adresi : P.K. 318, Yenişehir - ANKARA

Ankara Dağıtım : AŞAMA - Necatibey Cad. 47/9
Genel Dağıtım : DER-DA - Cağaloğlu Yokuşu, Kemaliye Han, 4/14 İSTANBUL
Dizgi ve baskı : Kalite Basımevi, Ankara

Yıllığı : 50 Lira
Yurtdışı için posta ücreti eklenir
Gönderilen yazıların yayınlanmaması halinde geri istenirse 2 liralık posta pulu gönderilmesi gereklidir
Son baskı tarihi : 10/10/1974
Bu sayı 1500 adet bastırılmıştır.


Başlık Yazar Sayfa
Sevgili Halkbilimi OkuruAnonim2
Halk Kültürü ÜzerineÖzsu,Tamer3
Halk Şiirinde BaşkaldırıBayrak,Mehmet6
Gecikmiş Bir CevapAydın,Yener17
Yeni Masal Derlemelerin DüşündürdükleriGünay,Umay20
Geleneksel Köylü KültürüDobrowolski,Kazimierz24
Arşiv
Dergiler
Gazeteler
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraflar
Videolar
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz