Folklor / Edebiyat

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor / Edebiyat
Basım Tarihi : 2001
Cilt : 7
Yıl : 26
Sayı : 27
Fiyat :
Derginin Sloganı : Halkbilim-Etnoloji-Antropoloji-Edebiyat
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Derginin Künyesi:

Üç Aylık Kültür Dergisi

Sahibi Ürün Yayın Turizm Tic. Ltd. Şti.

Genel Yayın Yönetmeni: Metin Turan

Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Dr. Faruk Güçlü

Yayın Danışma Kurulu: Prof. Dr. İlhan Başgöz, Prof. Dr. Hasan Özdemir, Prof. Dr. Fuat Bozkurt, Prof. Dr. İlhan Tomanbay, Prof. Dr. Metin Karadağ, Prof. Dr. Haşim Karpuz, Doç Dr. Asker Katarı, Doç. Dr. Ali Osman Öztürk, Doç. Dr. Erman Artun, Yrd. Doç. Dr. Muhsine Helimoğlu Yavuz, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı, Dr. Şükrü Günbulut

Yönetim Yer ve Yazışma:
Hatay Sok. 9/19 Kızılay/Ankara
Tel: (312) 425 39 20 - Fax: (312) 417 57 23
E-mail: folkloredebiyat@ixir.com

Abone Koşulları:
Yurtiçi Yıllık (Postalama ücreti dail): 30.000.000 TL
(Öğrenci ve öğretim üyelerine %50 indirimlidir.)

Avrupa İçin Sayısı: 25 DM
Yıllık Abonelik Bedeli: 125 DM

Amerika İçin Sayısı: 25$
Yıllık Abonelik Bedeli: 100$

Abone bedelinin Metin Turan adına 104233 numaralı posta çeki hesabına ya da Halk Bankası Meşrutiyet Şubesi'ndeki 5911 numaralı hesaba yatırılarak, dekontun adresimize gönderilmezi gerekir. (Abonelerimiz yıl içindeki fiyat artışlarından etkilenmezler. Abone ücretlerine posta masrafları dahildir)


Başlık Yazar Sayfa
Folklor / Edebiyat'tanAnonim3
Yakın Doğu Sembolizminde Akrep, Yılan: Akrep-Adam ve ŞahmeranYıldıran,Neşe5
Şamanizmden Modern Zamanların Neo-ŞamanizmineKutlu,M. Muhtar23
Saha Çalışmasında Mekânın Şiiri Şiirselliğin Mekânıyla Birleşince...Birkalan,Hande A.31
Geleneksel Divriği Pilav GünüTürk,Hüseyin43
Fahri Bilge ve Kayseri Halk Kültürüne Ait AraştırmalarıGörkem,İsmail55
Âşıkların Türk Göçmen Edebiyatına KatkısıÖztürk,Ali Osman65
Türkiye'de Tarihçi Şahsiyetin OluşumuOral,Mustafa77
Sanatsal Bir Dışavurum Formu Olarak Argo Kavramının Halkbilimsel ÇözümlemesiÇobanoğlu,Özkul87
Karadeniz ve Ostfrizya Fıkraları Üzerine Karşılaştırmalı Bir ÇalışmaSağlam,Fatma93
Nasrettin Hoca Fıkralarının Kaynakları: Ezop'tan Nasrettin Hoca'yaDuman,Mustafa101
Bursa'da Tütün Ekimi-Hasadı ve Tütünle İlgili İnanç ve GeleneklerTaş,Hülya105
Eski Roma ile Bazı Yörelerimizin Günümüz Düğün Törenlerinin Benzerlikleri ÜzerineSandalcı,Sema | Ateş,Nurgül117
M.A. Bulgakov'un "Beyaz Muhafız" Romanında İroni, Grotesk ve MetonomiKaşoğlu,Ayla135
Eski Türklerde Cenaze TöreniSağlam,Musa Yaşar143
İngiliz Belgelerine Göre Anadolu ve Kafkasya'ya Yönelik Türk ve Bolşevik Politikaları (1920-1921)Özden,Neşe145
Türk Dünyasında Görülen İsimler ÜzerineSertçelik,Seyit165
Cumhuriyet Döneminde Bir Battal Gazi RomanıKaya,Muharrem171
Arşiv
Dergiler
Gazeteler
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraflar
Videolar
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz