www.halkbilimi.com - Folklor Postası [*] - folkor-...

Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor Postası [*]
Basım Tarihi : Mayıs 1946
Cilt : 2
Yıl :
Sayı : 16
Fiyat : 25 Kuruş
Derginin Sloganı : Aylık Folklor Dergisi
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok
Derginin Künyesi:

Sahibi ve Başyazarı: Kemal Akça
Neşriyat Müdürü: Dr. Ferit Uğur
Sekreteri: İhsan Hınçer
İdare Evi: Tevkifane arkası Karacehennem Sok. No:19   Sultanahmet-İstanbul

Abone: Yıllığı:300 kuruş, 6 aylık:150 kuruş. Yurt dışı için de yıllığı 400, altı aylığı 200 kuruştur.


Başlık Yazar Sayfa
Edebiyat Tarihimizin Kaybı: Sadeddin Nüzhet Ergun Hınçer,İhsan 2
Milli Oyunlarımız: Seğmenler ve Oyunlar Gazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp 3
Halk Şairlerine Ait Küçük Notlar: Âşık Niyazi Bayrı,Mehmet Halit 5
Ayın İktibası: Bizde Dinî Sosyoloji ve Tarih Araştırmaları Fındıkoğlu,Ziyaeddin Fahri 7
Bir Anadolu Geleneği : 19 Mayıs Gençlik Bayramı... -Halk Dernek ve Yarışları- Akça,Kemal 8
Âşık Gevheri Aşık Gevheri 9
Yurt Güzellemesi Çağlar,Behçet Kemal 10
Gezilerden Notlar: Anadolu Folklor Gezileri 5 Yetişen,Rıza 11
Sarıkamış ve Uludağ Kayakçılarına Armağan! Kars İlinde (Yel-Bulur-Yağmur-Kar ve Buz Adları) Kırzıoğlu,M. Fahrettin 13
Az Duyulmuş Atasözleri Önder,Mehmet 15
Anadoluya Âşık: Bir Anadolu Şairi Ağadereli,Ahmet 16
Yazık Gelibolulu Aşık Demir 16
Yurd Köşelerinden: Derme Mâniler - 2 Umurhan,Fehime 17
Dağların Delisi - 14 Akça,Kemal 18
Seçme Halk Şiirleri Damgacı,Hayrünnisa 19


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz