Folklor Postası [*]

Basım Yeri : İstanbul
Her Ay Çıkar, Türk Folklor Konularını İnceleyen ve Yayan Folklor Dergisi
Sahibi: Kemal Akça
Neşriyat Müdürü: Muzaffer Erdoğan

İlk Sayı : 15 Birinciteşrin 1944
Son SayıEkim/Aralık 1946 (19. sayı)
Dergi Cilt Yıl Sayı Arşivimizde
Mevcut Mu?
folkor-postasi_1944-1(01)    15 / Birinci Teşrin / 1944 1 1 Yok
folkor-postasi_1944-1(02)    20 / İkinci Teşrin / 1944 1 2 Yok
folkor-postasi_1944-1(03)     / Birinci Kanun / 1944 1 3 Yok
folkor-postasi_1945-1(04)     / Ocak / 1945 1 4 Yok
folkor-postasi_1945-1(05)     / Şubat / 1945 1 5 Yok
folkor-postasi_1945-1(06)     / Mart / 1945 1 6 Yok
folkor-postasi_1945-1(07)     / Nisan / 1945 1 7 Yok
folkor-postasi_1945-1(08)     / Mayıs / 1945 1 8 Yok
folkor-postasi_1945-1(09)     / Haziran / 1945 1 9 Yok
folkor-postasi_1945-1(10)     / Temmuz / 1945 1 10 Yok
folkor-postasi_1945-1(11)     / Ağustos-Eylül-Ekim / 1945 1 11 Yok
folkor-postasi_1945-1(12)     / Kasım-Aralık-Ocak / 1945 1 12 Yok
folkor-postasi_1946-2(13)     / Şubat / 1946 2 13 Yok
folkor-postasi_1946-2(14)     / Mart / 1946 2 14 Yok
folkor-postasi_1946-2(15)     / Nisan / 1946 2 15 Yok
folkor-postasi_1946-2(16)     / Mayıs / 1946 2 16 Yok
folkor-postasi_1946-2(17)     / Haziran / 1946 2 17 Yok
folkor-postasi_1946-2(18)     / Temmuz-Ağustos-Eylül / 1946 2 18 Yok
folkor-postasi_1946-2(19)     / Ekim-Kasım-Aralık / 1946 2 19 Yok

Arama

Bizi Destekleyenler

.