www.halkbilimi.com - Folklor Postası [*]

Folklor Postası [*]

Basım Yeri : İstanbul
Her Ay Çıkar, Türk Folklor Konularını İnceleyen ve Yayan Folklor Dergisi
Sahibi: Kemal Akça
Neşriyat Müdürü: Muzaffer Erdoğan

İlk Sayı : 15 Birinciteşrin 1944
Son SayıEkim/Aralık 1946 (19. sayı)
Dergi Cilt Yıl Sayı Arşivimizde
Mevcut Mu?
folkor-postasi_1944-1(1)   Birinci Teşrin / 1944 1 1 Yok
folkor-postasi_1944-1(2)   İkinci Teşrin / 1944 1 2 Yok
folkor-postasi_1944-1(3)   Birinci Kanun / 1944 1 3 Yok
folkor-postasi_1945-1(10)   Temmuz / 1945 1 10 Yok
folkor-postasi_1945-1(11)   Ağustos-Eylül-Ekim / 1945 1 11 Yok
folkor-postasi_1945-1(12)   Kasım-Aralık-Ocak / 1945 1 12 Yok
folkor-postasi_1945-1(4)   Ocak / 1945 1 4 Yok
folkor-postasi_1945-1(5)   Şubat / 1945 1 5 Yok
folkor-postasi_1945-1(6)   Mart / 1945 1 6 Yok
folkor-postasi_1945-1(7)   Nisan / 1945 1 7 Yok
folkor-postasi_1945-1(8)   Mayıs / 1945 1 8 Yok
folkor-postasi_1945-1(9)   Haziran / 1945 1 9 Yok
folkor-postasi_1946-2(13)   Şubat / 1946 2 13 Yok
folkor-postasi_1946-2(14)   Mart / 1946 2 14 Yok
folkor-postasi_1946-2(15)   Nisan / 1946 2 15 Yok
folkor-postasi_1946-2(16)   Mayıs / 1946 2 16 Yok
folkor-postasi_1946-2(17)   Haziran / 1946 2 17 Yok
folkor-postasi_1946-2(18)   Temmuz-Ağustos-Eylül / 1946 2 18 Yok
folkor-postasi_1946-2(19)   Ekim-Kasım-Aralık / 1946 2 19 Yok

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz