www.halkbilimi.com - Folklora Doğru - folklora-dogr...

Folklora Doğru

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklora Doğru
Basım Tarihi : Ocak 1970
Cilt :
Yıl : 1
Sayı : 4
Fiyat : 2 TL
Derginin Sloganı : Robert Kolej Türk Folklor Klübü
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Derginin Künyesi:

Yayınlayan: Robert Kolej Türk Folklor Klübü

Sahibi: A. Hamdi Ataoğlu

Yazı İşleri Müdürü: M. Sinan Dinç

Teknik İşler Müdürü: Selçuk Tanyeri

Yönetim Komitesi: Semih Bilgin, Canan Özmeral, Sait Elşerif, Apostol Aleksoğlu, Girol Karacaoğlu

İdare Yeri: Robert Kolej, P.K. 8 Bebek-İstanbul

Dizgi, Basıldığı Yer: Menteş Matbaası Ankara Caddesi No:48/B İstanbul

Kapak Düzeni: Tamer Akkaş

Fiyatı:2 TL
Yıllık Abonesi: 15 TL


Başlık Yazar Sayfa
Çin Folkloru'nun Gelişimi İnanç,Talât 5
Halkbilgisi Üzerine Görüşler III Alangu,Tahir 9
Günlük Yaşantımızdaki İrrasyonel Davranışlar Uyar,Günay 13
İskandinavya Folkloru - II Esenel,Mediha 17
Herder'in Folklor Araştırmalarındaki Yeri ve Değeri Ulusoy,Gündüz 23
"Sıraç" ve "Nalcı" Alevilerinde Samah'a Dair Birkaç Söz Yönetken,Halil Bedi 28
Bizden -Sizden Anonim 32


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz