www.halkbilimi.com - Folklor (Türkiye Folklor Kurum...

Folklor (Türkiye Folklor Kurumu)

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor (Türkiye Folklor Kurumu)
Basım Tarihi : Ocak 1990
Cilt :
Yıl :
Sayı : 39
Fiyat : 2.500 TL
Derginin Sloganı : Halkbilim Dergisi
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Derginin Künyesi:

Sahibi: Folklor Kurumu Adına Genel Başkan: Kemal Şulekoğlu

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hüseyin Görür

Basın-Yayın Müdürü: Celal Aslan

Kapak Düzeni ve Grafik Dizayn: Celal Aslan

Basıldığı Yer: Alaş Ofset. 527 72 50, 527 94 34

Baskı Tarihi: Şubat 1990

Renk Ayrımı: Özlem Grafik. 522 34 14

Dizgi: Papirüs Basım. 527 03 99

Bu sayıda yayın komitesi: Gülden Sürmeli, Mustafa Çağırır, Hidayet Kandemir, Boran Elmas

İdare Yeri: M. Kemal Paşa Mah. Defteremini Sok. 8/2-3 Aksaray/İstanbul

Telefon: 527 20 50 - 528 45 24

Abone Yıllık: Yurtiçi 10.000 TL, Yurtdışı 10$

Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

Yayınlanmayan yazılar istenildiğinde geri gönderilir.

Adımızı anılmadan alıntı yapılamaz

Üç ayda bir yayınlanır.


Başlık Yazar Sayfa
Haberler Anonim
Folklor'dan Mektup Aslan,Celal 3
Türk Halk Oyunlarının Sahnelenmesinde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu Bildirileri Değerli,Fikret 4
Türk Halk Musikisi Usulleri Toraganlı,Hasan 8
Rumeli Bilmeceleri Acaroğlu,M. Türker 11
Halk ve Kültür Gençay,Güngör 14
Ağrı Yöresinde Kadın ve Erkek Giyim Kuşam Aslan,Celal 16
Keloğlan'ın Mutluluğu Demiray,M.Güner 28
Bağlama Ailesinde Standartlık Sorunu Özdemir,Mehmet Ali 32
Arşivimizden Seçmeler Cam ve İşlenişi Çağırır,Mustafa | Durgun,Aytürk 35
Yozgat Folkloru'ndan Uslu,Mustafa 50
Yozgat Ninnileri Uslu,Mustafa 57
Acımız - Kazım Aydilek (1933-1989) Anonim 60


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz