www.halkbilimi.com - Folklor (Türkiye Folklor Kurum...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Folklor (Türkiye Folklor Kurumu)

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor (Türkiye Folklor Kurumu)
Basım Tarihi : Haziran-Eylül 1984
Cilt :
Yıl : 4
Sayı : 32-33
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Başlık Yazar Sayfa
Okuyucularımıza Anonim 2
Azeri Halk Biliminde Animist Din Calin,Cornelia 3
Konya Halıcılığı Halıcı,Feyzi 9
Türk Halıcılık Kongresi Ardından Babaoğlu,Sevgi 11
Dünya Atasözleri - 1 : Alman Atasözleri Acaroğlu,Türker 13
Türkiye´de Devletin Müzik Politikası, Panel Büyükyıldız,H. Zeki | Deliorman,Leyla | Uysal,Sabri | Tüfekçi,Nida | Ataman,Sadi Yaver 21
Karagöz Sanatımız Üstüne Küçükbayraktar,Tufan | Yılmaz,Celal | Ölmez,Birol 27
Halk Ozanı ve Toplumumuzdaki Yeri Turan,Metin 31
Seyrani ve Taşlamaya Getirdiği Yenilikler Gözler,H. Fethi 35
Nail Tan ile Söyleşi Terzi, Cihangir | Yenihayat,Orhan 41
Gemereğin Kuruluş Söylencesi Demiray,M.Güner 43
Kütüphanelerde Aydınlatma Kandiller ve Tavana Asılı Diğer Semboller Küçükkalfa,Ahmet 47
Ayhan Doğnaç ile Sohbet Anonim 51
Masallarımız Özkan,Hakkı 65
Haberler Anonim 78