Folklor (Türk Folklor Kurumu)

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı: Folklor (Türk Folklor Kurumu)
Basım Tarihi: Haziran 1971
Yıl: 3
Sayı: 26
Fiyat: 250 Kuruş
Derginin Sloganı: Türk Folklor Kurumu
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Derginin Künyesi:

T.F.K Adına İmtiyaz Sahibi Genel Başkan: Sadi Yaver Ataman

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hüseyin Görür

İdare Yeri: Türk Folklor Kurumu

Hacıbeşir Sok. No: 7 Cağaloğlu İstanbul
Tel: 27 20 50

Abone: Yıllık 30 TL, 6 Aylık 15 TL

Dizgi-Tertip-Kapak: Yelken Matbaası

Klişeler: Akın Klişe

Türk Folklor Kurumu Tarafından Ayda Bir Çıkarılmaktadır


Başlık Yazar Sayfa
Türk DüğünleriDoğanç,H. Ayhan 3
Tek BoyutlulukLüthi,Max6
GörüşGörür,Hüseyin11
Şavşat Şairleri : 3 - Firakî, SefilîTokdemir,Hayrettin16
Yeni YayınlarŞaul,Mahir18
Zile Şairleri: 12 - KâmilîOkay,Haşim Nezihi20
Evrenselleşen Nasreddin HocaArısoy,Süleyman22
A. Veysel´in DünyasındanDoğanç,H. Ayhan 28
KeloğlanKoz,Sabri M.30
HaberlerAnonim31

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler