Folklor (Türk Folklor Kurumu)

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor (Türk Folklor Kurumu)
Basım Tarihi : Eylül 1969
Cilt :
Yıl : 1
Sayı : 5
Fiyat : 250 Kuruş
Derginin Sloganı : Türk Folklor Kurumu
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Derginin Künyesi:

T.F.K Adına İmtiyaz Sahibi Genel Başkan: Muhiddin Güven

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hüseyin Görür

İdare Yeri: T. Folklor Kurumu

Hacıbeşir Sok. No: 7 Cağaloğlu İstanbul
Tel: 27 20 50

Abone: Yıllık 30 TL, 6 Aylık 15 TL

Dizgi-Tertip-Kapak: Sermet Matbaası

Klişeler: Akın Klişe

Türk Folklor Kurumu Tarafından Ayda Bir Çıkarılmaktadır


Başlık Yazar Sayfa
Takma AdlarCinlioğlu,Halis Turgut3
Kitaplar : Bayburtlu HicrânîDizdaroğlu,Hikmet6
Krik Hayvan Masalları - 2Doğanç,H. Ayhan 11
Zile Şairleri: 4 - Hacı TâlîbiOkay,Haşim Nezihi15
Düğün EkmeğiÖzbaş,Hasan19
Hastalıkların Tedavileri - 3Özerk,Erengül22
Koyunun YüzüPolat,Vehbi24
Türk Halk Evleri - 5Şimşek,Yusuf26
HaberlerAnonim32
Arşiv
Dergiler
Gazeteler
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraflar
Videolar
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz