www.halkbilimi.com - Çağrı Aylık Fikir ve Sanat Der...

Çağrı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Çağrı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi
Basım Tarihi : 1 Şubat 1970
Cilt :
Yıl : 14
Sayı : 145
Fiyat : 2 Lira
Derginin Sloganı : Aylık Fikir ve Sanat Dergisi
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Derginin Künyesi:

Kurucusu ve Sahibi: Feyzi Halıcı
Yazı işlerini fiilen idare eden: Hasan Halıcı
 
Yazışma Adresi: P.K. 99
Tel: 1491-3211
İstanbul Cad. Halıcı İşhanı. Konya
 
Şube:Kenedi Caddesi Kenedi Apart. 55/8
Tel: 1280 30 - 18 12 53
Ankara
 
Abone:
Fiyatı:2 Lira
Yıllığı: 24 TL.
 
İlân ve Reklam:
Tam sayfa: 1200 TL
Küçük ilân ve reklâmların santimi 10 TL
 
Güven Matbaası: Ankara - 1969


Başlık Yazar Sayfa
Kültür Politikamız Üzerine Düşünceler Önder,Mehmet 3
Geçermi Döğücü,A. Fazıl 4
Şair ve Hükümdar Kaplan,Mehmet 5
Çember Güven,Muhiddin Nadir 6
Bir Şiirin Hikayesi : Osman Atillâ Anlatıyor Atillâ,Osman 8
Yeni Şiir Kitabı Üstüne: Nevzat Yalçın'la Bir Konuşma Halıcı,Feyzi 11
Deniz Boyunca Külebi,Cahit 12
Amerika Edebiyatında Kabul Çağı Dommergues,Pierre 13
Acaba Neden, Baylar Tanrıkorur,Cinucen 17
Saz ve Ben Öztaş,Hümeyre 20
Dörtlük Yarar,Mehmet Turan 21
Yeni Bir Turistik Hazinemiz Çatal Höyük Anonim 22
Çember Doğan,Mehmet 24
Kitaplar Arasında: Döner Dolaplarda Uçkan,H. Vasfi 25
Dergilerin Getirdiği Geçer,İlhan 26


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz