Günay,Umay -> Eserleri

Dergiler:
  • Günay,Umay. "Propp'un Masalları Çözümleme Metodu"; Folklora Doğru; Eylül-Ekim/ 1973; Sayı: 31; Sayfa: 16
  • Günay,Umay. "Yeni Masal Derlemelerin Düşündürdükleri"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu) (1. Seri); Ekim/ 1974; Sayı: 5; Sayfa: 20

  • Arama

    Bizi Destekleyenler

    .