Gökalp,Mehmet -> Eserleri

Dergiler:
  • Gökalp,Mehmet. "Ardanuç´lu Esrarî"; Folklora Doğru; Ocak-Şubat-Mart/ 1976; Cilt: 4; Sayı: 44; Sayfa: 59
  • Gökalp,Mehmet. "Köroğlu Kollarından Kirizoğlu Mustafa Bey Kolu ve Türküleri"; Folklora Doğru; Ocak-Şubat-Mart/ 1976; Cilt: 4; Sayı: 44; Sayfa: 61
  • Gökalp,Mehmet. "Yaşıyan Saz Şairlerinin En Genci: Yusufelili Pervanî"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Kasım/ 1952; Cilt: 2; Yıl: 4; Sayı: 40; Sayfa Aralığı: 627-630
  • Gökalp,Mehmet. "Keşfi Üzerine Birkaç Not"; Türk Folkloru; Aralık/ 1981; Yıl: 3; Sayı: 29; Sayfa: 17
  • Gökalp,Mehmet. "Bir Yusufeli Masalı"; Türk Folkloru; Ocak/ 1983; Yıl: 4; Sayı: 42; Sayfa: 29
  • Gökalp,Mehmet. ""Mahiri ile Mahitaban Hikayesi" nden Bir Bölüm: Mahiri ve Çoşkuni Karşılaşması"; Türk Folkloru; Mart/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 68; Sayfa: 15
  • Gökalp,Mehmet. "Aşık İzhari, Nihâni ve Huzuri Karşılaşması - 2"; Türk Folkloru; Ağustos/ 1986; Yıl: 8; Sayı: 85; Sayfa: 10
  • Gökalp,Mehmet. "Eski Türk El Sanatlarından: Para Keseleri"; Türk Folkloru; Eylül/ 1986; Yıl: 8; Sayı: 86; Sayfa: 8

  • Bizi Destekleyenler