Su,Ruhi -> Eserleri

Dergiler:
  • Su,Ruhi. "Halk Türkülerinin Şiirle İlişkisi ve Derlenmesi"; Folklora Doğru; Ocak-Şubat-Mart/ 1976; Cilt: 4; Sayı: 44; Sayfa: 35

  • Arama

    Bizi Destekleyenler

    .