Şaul,Mahir -> Eserleri

Dergiler:
  • Şaul,Mahir. "Türkiye´de Halkbilimi Teori Çalışmaları"; Folklor (Türk Folklor Kurumu); Şubat, Mart, Nisan/ 1970; Yıl: 1; Sayı: 10-11-12; Sayfa: 51
  • Şaul,Mahir. "Yeni Yayınlar"; Folklor (Türk Folklor Kurumu); Haziran/ 1971; Yıl: 3; Sayı: 26; Sayfa: 18
  • Şaul,Mahir. "Yeni Bir Nasreddin Hoca Hikayesi"; Folklora Doğru; Temmuz-Ağustos/ 1973; Sayı: 30; Sayfa: 3
  • Şaul,Mahir. "Halkbilimi Dergileri"; Folklora Doğru; Ocak-Şubat/ 1974; Sayı: 33; Sayfa: 3
  • Şaul,Mahir. "Boratav ile And´ın Yeni Kitapları"; Folklora Doğru; Kasım-Aralık/ 1975; Sayı: 43; Sayfa: 31
  • Şaul,Mahir. "Geleneksel Kültüre Yönelişler"; Köken; Nisan/ 1974; Sayı: 2; Sayfa: 5

  • Bizi Destekleyenler