Önaldı,M. Şenel -> Eserleri

Dergiler:
  • Önaldı,M. Şenel. "Müzik, Eğitim ve Halka Sunuluşu"; Folklora Doğru; Ekim/ 1969; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa: 27
  • Önaldı,M. Şenel. "Türk Halk Müziği Çalgı Aletleri"; Folklora Doğru; Kasım/ 1969; Yıl: 1; Sayı: 2; Sayfa: 13
  • Önaldı,M. Şenel. "Türk Halk Müziği Çalgı Aletleri Çeşitleri ve Bünyeleri 2"; Folklora Doğru; Aralık/ 1969; Yıl: 1; Sayı: 3; Sayfa: 23
  • Önaldı,M. Şenel. "Azerbaycan Musikisi Üzerine"; Türk Folkloru; Mayıs/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 70; Sayfa: 9

  • Arama

    Bizi Destekleyenler

    .