Toparlı,Recep -> Eserleri

Dergiler:
  • Toparlı,Recep. "Özbek Halk Masalları"; Türk Folkloru; Şubat/ 1983; Yıl: 4; Sayı: 43; Sayfa: 22
  • Toparlı,Recep. "Bir Cönkten Derlenen Maniler"; Türk Folkloru; Temmuz/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 72; Sayfa: 22

  • Bizi Destekleyenler